Vandværket ved Regnemark

Publiceret 17-01-2021

Bygningstype: Vandværk
Størrelse: 10.000 m²
Forventet ibrugtagning: Primo 2025
Budgetinterval: 980 mio. kr.

Foto: PLH arkitekter

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Vandværket ved Regnemark bliver Danmarks største vandværk og etableres som erstatning for det eksisterende Vandværk ved Regnemark. Vandværket leverer vand til Københavns Kommune samt flere omkringliggende kommuner, og blev anlagt i perioden 1960-64. Siden da har det gennemgået flere til- og ombygninger.

Vandværksgrunden ligger på et naturligt plateau, i et fint naturområde i umiddelbar nærhed til Køge Å. Der er vandrings-, cykelstier og et bakket trælandskab i baggrunden mod syd.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse vil blive en del af bæredygtighedstiltagene for vandværksbyggeriet, men ud over dette stilles der også bæredygtighedskrav til selve procesanlægget. Desuden søger projektet på anden vis at øge bæredygtigheden, både hvad angår miljømæssige, økonomiske og sociale forhold.

Bygherre og samarbejdspartnere

HOFOR

Bygherre

hofor.dk/privat/vand

COWI

Rådgiver

cowi.com

Sweco

Rådgiver

sweco.dk

Niras

Rådgiver

niras.dk

Krüger

Rådgiver

kruger.dk

PLH arkitekter

Rådgiver

plh.dk

Motivation for deltagelse

HOFOR har lavet en  ambitiøs  koncernstrategi i forhold til at integrere verdensmålene og bæredygtighed i alle deres projekter.

Koncernstrategien har blandt andet høj fokus på de 5 verdensmål:

  • Nr. 6 - Rent vand og sanitet
  • Nr. 7 - bæredygtig energi
  • Nr. 11 - bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Nr. 12 - ansvarligt  forbrug og  produktion, og
  • Nr. 13 - klimaindsats.

At arbejde med bæredygtighed kan blive en fluffy størrelse. Den Frivillige Bæredygtighedsklasse vil være en af de værktøjer som vil blive benyttet til at konkretisere dette i forhold til byggeriet. Og ud over dette har vi benyttet disse FBK krav fra byggeriet som inspiration til at stille krav til selve procesanlægget.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger