Den frivillige bæredygtighedsklasse

Testfasen for den frivillige bæredygtighedsklasse blev afsluttet den 1. november 2023. Fristen for dokumentation fra testbyggerierne er den 20. december 2023 på fkbtest.dk.
Al dokumentation, der afleveres rettidigt, vil indgå i datagrundlaget til evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

VIDEO

Introduktion til den frivillige bæredygtighedsklasse (3:50 min.)

Seneste tilmeldinger til den frivillige bæredygtighedsklasse