10 Almene boliger på Thorupgårdsvej i Voel

Publiceret 12-03-2021

Bygningstype: Almene familieboliger
Størrelse: 1.000 m²
Forventet ibrugtagning: Januar 2023
Budgetinterval: 15-25 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Der skal etableres en ny afdeling, Thorupgårdsvej, Voel for Silkeborg Boligselskab. Det er visionen at skabe et nyt og attraktivt boligområde i rolige omgivelser, hvor naturen og det grønne spiller hovedrolle i udearealerne.

De 5 dobbelthuse placeres på en blind vej, som er med til at skabe den ønskede atmosfære af en lille tryg oase, hvor beboerne kan leve deres liv i en hjemlig tilværelse. På grunden etableres der LAR-anlæg til løsning af skybrudssikring på de frie arealer samt vejen. Boligerne indrettes under hensyntagen til solorienteringen. Der skal være gennemlyste boliger, med mulighed for udsyn og ophold mod to verdenshjørner.

I forbindelse med udbud, specificeres det hvilke bæredygtige løsninger, vægtes positivt ved bedømmelse af tilbud.

Bygherre og samarbejdspartnere

Silkeborg Boligselskab

Bygherre

sb-silkeborg.dk

Kuben Management

Rådgiver

kubenman.dk

Motivation for deltagelse

Silkeborg Boligselskab ønsker at opføre boliger med fokus på bæredygtighed. Nye boliger opføres allerede nu i høj kvalitet ved brug af robuste løsninger og materialer med lang levetid og lavt vedligehold samt med fokus på godt indeklima og lavt energiforbrug.

Det ønskes at arbejde med at integrere de bæredygtige målsætninger og visioner indenfor FBK på lig linje med de generelle visioner og tekniske krav i udbudsmaterialet. Det arbejdes på at få samtlige FBK-emner indarbejdet i projektet.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.