24 familieboliger - Torps Alle - Vejen

Publiceret 25-05-2021

Bygningstype: Boliger
Størrelse: 2024 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2023
Budgetinterval: 20-30 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Projektet omhandler etablering af 24 tidssvarende, almene familieboliger i god håndværksmæssig kvalitet, sådan at boligerne fremstår attraktive i nutidigt og ikke mindst i et fremtidigt boligmarked. 
Den arkitektoniske hensigt for området er at skabe ét nyt sammenhængende område, der kommer til at fremstå som en helhed.

I udformningen af boligerne har der været fokus på at tilbyde gennemlyste lejligheder, der bidrager til såvel gode dagslysforhold i boligerne samt udsyn til flere orienteringer fra køkkenet. Bygningskroppen er bearbejdet så alle boliger har store overdækkede private opholdsarealer mod syd eller vest.

Bygherre og samarbejdspartnere

Bovia

Bygherre

bovia.dk

Junge Byg

Entreprenør

jungebyg.dk

Rambøll

Rådgiver

dk.ramboll.com

Sand og Lundgaard

Rådgiver

s-l.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.