8 almene boliger i Dronningensgade

Publiceret 19-10-2021

Bygningstype: Etagebolig
Størrelse: 880 m²
Forventet ibrugtagning: September 2022
Budgetinterval: 11-12 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

4 etages nybyggeri med et samlet bruttoareal på 880 m² fordelt på 8 almene boliger.

Bygningen opføres indenfor voldene i Fredericias gamle bykerne som udfyldning i en eksisterende karrestruktur bestående af eksisterende og nyrenoverede boligblokke.

Bygherre og samarbejdspartnere

Boligkontoret Fredericia

Bygherre

boligfa.dk

MOE A/S

Rådgiver

MOE.dk

Adsbøll Renovering

Totalentreprenør

ads.dk

Rambøll

Bygherrerådgiver

dk.ramboll.com

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Boligkontoret Fredericia, som er en almen boligorganisation, har en ambition og vision om at bygge bæredygtigt og ikke bare gøre som vi plejer. Derfor opføres boligerne med fokus på bidrage til den
grønne omstilling samtidig med at bedre indeklima og dagslysforhold skal være med til at skabe værdi for lejerne.

Ved byggeri i mindre skala, som ikke skal bæredygtighedscertificeres efter eksempelvis DGNB, kan det dog ofte være en udfordring at implementere bæredygtigt byggeri. Her kan FBK være behjælpelig med konkrete vejledninger og krav, som kan gøre bæredygtigheden målbar og ensrettet.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X  X 
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.