AU Risø Bygning 7413 - renovering

Publiceret 21-12-2021

Bygningstype: Renovering af laboratoriebygning
Størrelse: 1.700 m²
Forventet ibrugtagning: December 2021
Budgetinterval: 26 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab gennemfører en modernisering af laboratoriefaciliteterne for bygning 7413 på deres campus på Risø.

Bygningen er en kombineret laboratoriebygning med mindre kontormoduler.

Bygningen skal ikke ændre funktion eller indretning og vil fortsat skulle anvendes til samme formål som hidtil.

Bygherre og samarbejdspartnere

Bygningsstyrelsen

Bygherre

bygst.dk

Rørbæk og Møller Arkitektur A/S

Totalrådgiver

r-m.dk

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Ingeniør

ekj.dk

Elindco A/S

Hovedentreprenør

elindco.dk

Motivation for deltagelse

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre. Styrelsen har ansvar for at levere attraktive og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder – universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen – kan koncentrere sig om deres kerneopgaver.

Med den frivillige bæredygtighedsklasse, har Bygningsstyrelsen mulighed for at medvirke til den grønne omstilling af byggeriet og tilvejebringelse af et lettilgængeligt og ressourceeffektivt grundlag for arbejdet med bæredygtigt byggeri.

Gennem praktiske erfaringer med de enkelte krav kan styrelsen opnå vigtige indsigter og dermed bidrage til at sætte ambitionsniveauet for kommende krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet - -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger