Balle Bygade 20

Publiceret 21-12-2021

Bygningstype: Enfamiliehus
Størrelse: 192 m²
Forventet ibrugtagning: August 2022
Budgetinterval: 3 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Byggeprojektet omfatter opførelse af en villa i ét plan, beliggende i Silkeborg. Der sættes fokus på bæredygtighed og værdiskabelse gennem den frivillige bæredygtighedsklasse for de kommende beboere.

Villaen opføres i lavenergiklasse og primært i traditionelle og kendte byggematerialer. Projektet udføres hovedsageligt i tunge bærende konstruktioner, dog med et let tag med gitterdragere. Villaen opvarmes via fjernvarme der fordeles i hele huset som gulvvarme.

Bygherre og samarbejdspartnere

HD Bolig

Bygherre

hdbolig.dk

Ekolab

Rådgiver

ekolab.com

Motivation for deltagelse

Motivationen for afprøvelse af den frivillige bæredygtighedsklasse er at afprøve et framework indenfor bæredygtighed i håbet om at det medfører større værdi for brygerne af bygningen samtidig med at det kortlægger andre parametre end blot dem som findes i bygningsreglementet.

Samtidig ønskes den frivillige bæredygtighedsklasse afprøvet som bæredygtighedsframework på en enkelt bygning frem for andre kendte frivillige certificeringsordninger som ofte er større, mere omfattende og dyrere at dokumentere, specielt når der kun er tale om én bygning.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.