Bendixminde

Publiceret 26-06-2020

Bygningstype: Rækkehusboliger
Størrelse: 3.655 m²
Forventet ibrugtagning: Sommer 2021
Budgetinterval: 45-55 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Det projekt vi har tilmeldt FBK er et rækkehusbyggeri med 35 boliger i Odder Kommune, som vi har vundet gennem en åben konkurrence i 2019.

Matriklen ligger på en sydvendt skråning med udsigt til et skønt naturområde, hvorfor alle boligerne orienterer sig mod landskabet i syd. For at sikre den gode udsigt er tagene flade og dækket med sedum.

Projektet er præget af et ønske om at skabe boliger med et sundt indeklima med lav miljøbelastning. Derfor bruger vi fx træ som bærende konstruktionssystem og stiller skrappe krav til afgasning og kemi i alle produkter og materialer.

Med projektet vil vi vise, at sunde og miljøvenlige boliger ikke behøver at være dyrere.

Bygherre og samarbejdspartnere

Brdr. Thybo ejendomsudvikling A/S

Bygherre

bteu.dk

Tegnestuen Flæks

Rådgiver

flaeks.com

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

På tegnestuen Flæks og i Brdr. Thybo Ejendomsudvikling samarbejder vi om et byggeprojekt, hvor bæredygtighed og indeklima står i centrum. Derfor har det været et naturligt valg for os at deltage i FBK og blive klogere på, om det vi mener med bæredygtighed er det samme som det myndighederne mener. 

Vores motivation for at deltage i FBK handler først og fremmest om at lære, hvad det vil sige at bygge bæredygtigt ud fra de regler, der formentlig bliver til obligatoriske krav. 

En af vores målsætninger er at lære, hvordan vi kan bruge LCA og LCC som aktive værktøjer i vores designprocesser: Hvad betyder det for det store billede, hvis vi for eksempel udskifter cementmørtel med kalkmørtel? 

Hvor skal vi i det hele taget sætte ind for at få mest bæredygtighed for pengene?

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.