Børnehuset Svanen

Publiceret 20-12-2021

Bygningstype: 1 plans institutionsbyggeri
Størrelse: 1.428 m²
Forventet ibrugtagning: September 2022
Budgetinterval: 55 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Børnehuset Svanen er et dagtilbud for børn i alderen 8 måneder til 6 år. Børnehuset er også et lokalt tilbud for børn med særlige behov, som blandt andet imødekommes ved tilpasset struktur, træningsfaciliteter og tilgængelighed.
Gladsaxe kommune arbejder i disse år med en dagtilbudsstrategi. Det er en strategi for udvikling af kommunens dagtilbud, bygningsmæssigt, pædagogisk og økonomisk, Svanen er en del af denne strategi.

Børnehuset Svanen er et pilotprojekt indenfor cirkulær nedrivning og cirkulært byggeri, med særlig fokus på materiale genanvendelse og kemi i det cirkulære byggeri. Byggeriet bliver Svanemærket.
Projektet er to projekter i ét parallelt forløb.
Lukning og nedrivning af Gl. Gladsaxe skole, En cirkulær nedrivning, med fokus og krav til materiale og ressourcegenanvendelse.

Bygherre og samarbejdspartnere

Gladsaxe Kommune

Bygherre

gladsaxe.dk

Lendager Arkitekter ApS

Rådgiver

lendager.com

Ason A/S

Rådgiver

ason.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Motivationen for at anvender FBK er at vi som offentlig bygherre skal være med til at arbejde med udviklingen i byggeriet.

Dertil kommer at vi gerne vil have erfaring med om en dokumentationen ved at Svanemærke et byggeri, vil kunne opfylde den dokumentation som der skal indsendes til FBK. Vel vidende at LCA og afgasningsmåling ikke ligger som krav i det Svanemærkede byggeri.

Når vi arbejder med cirkulært byggeri og materialegenanvendelse og ressourcebevidsthed, hvordan påvirkes arbejdet hermed af FBK. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet - X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse. 

U = Kravet gælder kun boliger