Botilbud Søndersø

Publiceret 01-11-2020

Bygningstype: Bofællesskab
Størrelse: 992 m²
Forventet ibrugtagning: August 2021
Budgetinterval: 21,5 - 23 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

På adressen Kirke Værløsevej 52 i Værløse ønskes opført et bofællesskab for beboere med særlige behov iht. Serviceloven § 107.

Bofællesskabet etableres i et nyopført enfamiliehus i ét plan. Det registrerede grundareal er 4.182 m². Den samlede bebyggelse er på 992 m², hvor 12 m² udgør et uopvarmet skur, og et 6 m² overdækket areal ved indgangsområderne.

Boligen er på hhv. 974 m². Desuden indeholder bygningen to teknikrum på 13 m². Bofællesskabet indrettes som én bolig med 16 beboere. Boligen indrettes med fællesarealer og servicearealer. Huset udføres med to små gårdhaver i midten, med adgang og visuel kontakt fra fælles arealer.

I facader etableres udgang til små terrasser.

Bygningens indretning er vurderet af God Adgang, Socialtilsynet, Arbejdstilsynet, følgegrupper og personalerepræsentanter. 

Bygherre og samarbejdspartnere

Furesø Kommune

Bygherre

Furesoe.dk

Juul & Hansen Arkitekter ApS

Totalrådgiver

Juul-hansen.dk

Jakobsen Huse ApS

Hovedentreprenør

Jakobsenhuse.dk

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Forskningsenhed

Brandogsikring.dk

Motivation for deltagelse

Projektet skal genemføres indenfor en allerede bevilget rammeøkonomi. Der er et bevilget budget, en tidsplan og definerede udfaldskriterier for projektet. Byggeriet skal DGNB-certificeres og det indgår i DBI' forskningsplan ”Bedre Innovation/Dokumenteret brandsikkerhed for bæredygtigt byggeri”, som del af et innovativt partnerskab.

Bæredygtighedsledelsen og DGNB-certifiteringen varetages via den digitale platform Frame, som netop har indarbejdet FBK, der således også vil blive varetaget på denne platform.

Vi ønsker med tilføjelsen af FBK at undersøge hvilket positivt samspil/dobbeltydelser FBK vil have, i forhold til projektet. Vi ønsker således ikke "bare" at få kendskab og erfaring med FBK, men vil benytte lejligheden til at arbejde "SWOT-agtigt" med FBK, for også at komme på forkant.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger