Bygholm Bakke

Publiceret 18-05-2021

Bygningstype: Daginstitution
Størrelse: 1.378 m²
Forventet ibrugtagning: 17-09-21
Budgetinterval: 23.000.000 kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Daginstitutionen Bygholm Bakker skal have en kapacitet på 150 pladser og med mulighed for udvidelse samt et højt arkitektonisk niveau og en synlig naturprofil. Daginstitutionen disponeres i ét plan med regulære volumener mod alle verdenshjørner, og ankomst fra nord-vest. Den kompakte organisering sikrer optimal interaktion mellem aktiviteter og giver mulighed for at arbejde med rumligheder, der styrker oplevelsen af at være en lille del i ”det store fællesskab” både ude og inde.

De enkelte huse/afdelinger danner en række varierede og afgrænsede uderum med tætte relationer til de indendørs funktioner. Det danner aktive uderum, som er overskuelige og trygge med en naturlig opdeling i mindre enheder med nære legeområder.

Daginstitutionen skal være bæredygtig og skal DGNB guld certificeres.

Bygherre og samarbejdspartnere

Horsens Kommune

Bygherre

horsens.dk

STB BYG A/S

Totalentreprenør

stbbyg.dk

Skala Arkitekter

Underrådgiver

skala-ark.dk

DRIAS rådgivende ingeniører

Underrådgiver

drias.dk

Niras

Bygherrerådgiver

niras.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

I Horsens Kommune står miljø og klima højt på dagsordenen, og bæredygtighed tænkes ind i nye kommunale bygninger. Vi tager ansvar for påvirkning af miljø og klima for at gavne fremtidens generationer, og- børn og voksne, der får deres daglige gang i den nye daginstitution, Bygholm Bakke.

Ved at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse på Bygholm Bakke, som også DGNB certificeres, får Horsens Kommune indblik i forskelle og ligheder ved de to bæredygtighedstilgange og erfaringer til Kommunens fremtidige krav.

Den frivillige bæredygtighedsklasse virker meget ambitiøs, men det er usikkert om vurderet økonomi til de detaljerede dataindsamlinger står mål med de faktiske omkostninger. Afprøvningen hjælper med erfaringer om omkostninger til dokumentation og effekt fx i form af CO2 udledning.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger