Cirkelbuen Rækkehuse

Publiceret 17-03-2021

Bygningstype: Rækkehuse
Størrelse: 4.276 m²
Forventet ibrugtagning: 31/12 2021
Budgetinterval: 55-60 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Projektet omhandler nybyggeri af 39 rækkehuse i 1 og 2 plan med tilhørende haver i Cirkelbuen, Hillerød. Rækkehusene er opdelt i blokke og med boliger i størrelsen 90-124 kvm.

Bygherre og samarbejdspartnere

Ikano Bolig

Bygherre

ikanobolig.dk

Teknologisk Institut

Rådgiver

teknologisk.dk

HHM

Totalentreprenør

hhm.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Ikano Bolig udvikler funktionelle boliger for de mange mennesker. Vi bekymrer os om den fremtid, vi er med til at forme, og vi ønsker at være mere end blot en udvikler af ejendomsprojekter. Derfor forsøger vi konstant at finde nye måder at forbedre de boliger vi tilbyder, og vi tænker bæredygtighed ind i alt fra produktion og administration af vores bygninger til det sociale miljø i vores lokalsamfund.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse ligger i umiddelbar forlængelse af Ikano Boligs ambitioner om udvikling af bæredygtigt byggeri og konstant forbedring af vores boliger. Hos Ikano Bolig har vi en høj grad af gentagelse i vores bolig-koncepter, og det vil være en oplagt mulighed at indarbejde læring fra den Frivillige Bæredygtighedsklasse i efterfølgende projekter.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.