Container Living Musicon

Publiceret 08-12-2020

Bygningstype: Bolig og erhverv
Størrelse: Bruttoareal 2.160 m². Udført i 1.440 m² boliger og 300 m² erhverv + adgangs- og opholdsdæk og tagterrasse
Forventet ibrugtagning: Oktober 2020 - september 2021
Budgetinterval: 50-60 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Container Living Musicon er en unik og banebrydende bebyggelse udført med containerboliger og opført i Roskildes kreative bydel, Musicon. Her opføres 30 attraktive, urbane boliger i henholdsvis 30 m2 og 60 m2. Den store tilhørende tagterrasse giver mulighed for en fantastisk udsigt til Ragnarock Museets ikoniske guldbygning og boligerne bliver forbundet med store adgangsdæk og balkoner.

Boliger opføres opdelt i tre punkthuse. To af punkthusene opføres i fire etager, bestående af en stueetage i betonbase med glaspartier til erhverv og tre etager ovenpå med containerboliger. Det tredje punkthus opføres i tre etager med containerboliger. Container Living Musicon  er et banebrydende projekt, hvor der er arbejdet inden for containerens helt faste rammer, som alligevel omformes til noget nyt.

Motivation for deltagelse

Container Living har modtaget støtte fra Realdania i at afprøve FBK. Vi ønsker at efterprøve og være med til at give svar på hvordan vi kan opskalere bæredygtigheden endnu mere i boligerne og sætte ny standard indenfor modulbyggeri og byggeprojekter med containerboliger. Samtidig ønsker vi at få belyst eventuelle udfordringer i den nye boligform med boliger opført i containere.

Vores boliger efterlever gældende krav og regler i BR18, men vi ønsker at belyse hvilke tiltag vi kan gøre for at forbedre bæredygtigheden generelt i boligerne samt den samlede byggeøkonomi. FBK vil være med til at skabe et pejlemærke og en præcedens for modulbyggeri der opfylder dobbelt krav og muligheder for både permanent og midlertidig byggeri i DK. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X  X 
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.