Daginstitution på Skydebanevej

Publiceret 28-05-2021

Bygningstype: Daginstitution
Størrelse: 900 m²
Forventet ibrugtagning: ultimo 22
Budgetinterval: 9.200.000. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Aalborg.

Daginstitutionen skal forventeligt have en kapacitet på 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Byggeriet rummer i hovedtræk to børnehavegrupper, en vuggestuegruppe, fællesfaciliteter og et administrationsområde. Endvidere skal der ifm. byggeriet etableres legeplads samt nære udearealer, herunder P-pladser, ankomstarealer, skure m.v.

Det anslåede bruttoetageareal, ekskl. skure i terræn, er ca. 900 m2. For daginstitutionen gælder bl.a. følgende:

  • Daginstitutionen skal bæredygtighedscertificeres iht. den danske udgave af bæredygtighedsstandard DGNB, jf. afs. 3.2 samt opfylde krav fra vejledning i den frivillige bæredygtighedsklasse.
  • For byggeriet skal der gennemføres en commissioningsproces, jf. afs. 3.9.

Bygherre og samarbejdspartnere

Aalborg Kommune

Bygherre

aalborg.dk

Motivation for deltagelse

Aalborg kommune ser vi en stor vækst i antallet af børn og ældre, det gør at at vi er nødt til at bygge flere institutioner der kan give dem de rammer de har brug for i forhold til de behov de har.

Vi ønsker at bygge bæredygtige institutioner, der giver os mest mulig kvalitet til mindst mulige ressourcer. 

I takt med at energiforsyning bliver grønnere kommer energibesparende tiltag til at have mindre og mindre virkning på CO2 reduktionen. Derfor skal vi også til at kigge på den indlejret energi og de ressourcer som er i byggematerialerne, transport og på byggepladsen.

Vi ønsker at afprøve den frivillige bæredygtighedklasse for at finde nye og holistiske metoder at arbejde med bæredygtighed i byggeriet.

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger