Daginstitution Skovsøbakken

Publiceret 10-06-2021

Bygningstype: Integreret daginstitution
Størrelse: 1.800 m²
Forventet Ibrugtagning: august 2022
Budgetinterval: 40 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Skovsøbakken er en ny DGNB-certificeret, aldersintegreret daginstitution inkl. legeplads og udearealer for 200 børn (0-6 år) med et bruttoetageareal på cirka l .800 m² i max l etage på en ca. 14.000 m² stor byggegrund i det nordvestlige Slagelse. Placeringen imellem Tidselbjerget og Skovbrynet, to bydele der er i vækst, vil opfylde et nuværende og kommende behov for flere institutionspladser.

Beliggenheden i rolige omgivelser med et grønt areal lige udenfor daginstitutionen, giver mulighed for mange gode aktiviteter, som skal understøttes af institutionens arkitektur og bæredygtighedsdimension. Den bakkede grund og det tilstødende habitat-beskyttet område med vandhul indbyder fx til krible-krable aktiviteter.

Bygherre og samarbejdspartnere

Slagelse Kommune

Bygherre

slagelse.dk

Friis Andersen Arkitekter

Rådgiver

friis-a.dk

Motivation for deltagelse

Slagelse Kommune ønsker at bygge mere bæredygtigt i fremtiden bl.a. ved aktuelt at leve op til de bedste, afprøvede standarder og anbefalinger.

Anvendelsen af FBK vil understøtte kommunens bæredygtighedsstrategi og opkvalificere ressourcer i organisationen.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger