Dragehøjvej 6-26, Gistrup - 29 familieboliger

Publiceret 07-03-2022

Bygningstype: Tæt/lav
Størrelse: 2.609 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2023
Budgetinterval: 31-33 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

2 etager byggeri med familieboliger i både 1 og 2 etager.

Bygherre og samarbejdspartnere

Alabu Bolig

Bygherre

www.alabubolig.dk

HP Byg A/S

Totalentreprenør

www.h-p.dk

Møller & Jakobsen ApS

Ingeniør

www.mjri.dk/

RUM Arkitekter

Arkitekt

rum.as

Frandsen og Søndergaard

Bæredygtighedsrådgiver

www.frandsen-sondergaard.dk

Motivation for deltagelse

Motivationen for at deltage er at byggeriet skal fremtidssikres på en bæredygtig måde og at bidrage med data fra almene byggersager.
Vi ser frem til at tilegne os viden ved indarbejdelse af bæredygtighed i vores byggeprojekter.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X
Dokumentation af problematiske stoffer X
Afgasninger til indeklimaet X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X
Rumakustik i boliger X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.