ELCON - Nyt kontor i Holstebro

Publiceret 24-10-2022

Bygningstype: Kontor
Størrelse: 640 m²
Forventet ibrugtagning: september/oktober 2023
Budgetinterval: 10-15 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Der opføres ny kontorbygning i forbindelse med eksisterende bygning. Dette medfører, at visse dele af eksisterende byggeri skal nedbrydes, hvor dele herfra vil indgå som efterfølgende aptering.
Det bærende system udføres med limtræsspær, som konstruktivt og ikke mindst visuelt bidrager meget positivt til bygningen. Facader og tag opbygges på stedet i træ. Facader beklædes med Steni plader, farvevalg og overflade isamråd med bygherren.
Taget beklædes med tagpap, og der udføres indvendige nedløb. Omkring vinduer udføres en stålramme, som omkranser og fremhæver vinduerne. Mellem vinduer udføres lærketræslister, som med tiden vil få et gråligt udtryk.
Indvendigt i bygningen er bygherres ønsker til materialer gennemgående. Med polerede betongulve, vinylgulve samt tæppefliser.

Bygherre og samarbejdspartnere

ELCON A/S

www.elcon.dk

Kuben Management A/S

www.kubenman.dk

Gråkjær Erhverv A/S

www.graakjaer.dk

Hamiconsult A/S

www.hamiconsult.dk

Arne Elkjær A/S

www.arneelkjaer.dk

Motivation for deltagelse

Formålet er at få et "hands-on" projekt, hvor vi kan få afprøvet de krav som FBK vil sætte til os ifm. kommende BR revision. Vores bygherre har ligeledes en interesse i omfanget af at overholde CO2 kravet for 2023 på 12 kg CO2-ækv/m2/år.

FBK falder ligeledes i god tråd med den retning Gråkjær ønsker at lægge set ift. for den grønne omstilling. Bæredygtighed er blevet en præmis for moderne byggeri, og vil i endnu højere grad blive efterspurgt fremadrettet, hvorfor vi som firma ønsker at have den forståelse, det kræver at levere på disse parametre.

Det er en kombination af samvittighed samt et ønske om at stå stærkere i en byggebranche, der indenfor kort tid for alvor mærker, hvordan køberfokus hastigt skifter mod grønnere tiltag.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U
Rumakustik i boliger U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger