Enfamiliehus på Johannevej 24, 4040 Jyllinge

Publiceret 29-10-2020

Bygningstype: Enfamiliehus
Størrelse: 201 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2022
Budgetinterval: 4,4 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Byggeprojektet er et fritliggende enfamiliehus beliggende i Jyllinge i Roskilde kommune i nærheden af Roskilde Fjord.

Huset opføres som et et-plans længehus på 201 m² udført med traditionelt materialevalg. Indervægge opføres af porebeton og ydervægge består af en hulmur af porebeton og murværk.

Huset opvarmes med luft til vand varmepumpe og varmt vand opvarmes vha. varmepumpe i ventilationsanlægget.

Bygherre og samarbejdspartnere

Lind & Risør A/S

Bygherre, projektering og entreprenør

LR-hus.dk

Teknologisk Institut

Målinger, beregninger og rådgivning

Teknologisk.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Hos Lind & Risør bygger vi enfamiliehuse med primært traditionelle konstruktioner/materialer.

Vores motivation for at deltage er at lære om at bygge bæredygtigt og få indblik i de krav til bæredygtighed som formentlig vil blive skrevet ind i bygningsreglementet på sigt.

Desuden at få indblik i energiforbrug især til produktion og transport af materialer.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.