Engdraget - boliger i Sorø

Publiceret 21-12-2021

Bygningstype: Nybyggeri boliger, tæt/lav og fritliggende villaer
Størrelse: 11.400m²
Forventet ibrugtagning: November 2022
Budgetinterval: 180-190 mio. kr.

I Engdraget vil vi skabe de optimale rammer for et godt liv med fokus på boligkvaliteter såsom lys og et sundt indeklima, samt arkitektoniske kvaliteter og udearealer, der beriger hele området.

Projektet vil med sit store udvalg af boligstørrelser og indretningsmuligheder tiltrække en bred vifte af beboere – både unge, børnefamilier og seniorer. Fælles for alle boliger er, at der er prioriteret at skabe boliger af høj kvalitet, som skal kunne vælges til som alternativ til et parcelhus.

Engdraget består af 94 rækkehuse (16 2-planshuse og 78 1-planshuse) og 29 villaer, og er med sine i alt 11.400 kvm vores hidtil største projekt.

Bygherre og samarbejdspartnere

Thybo Ejendomsudvikling A/S

Bygherre

bteu.dk

Flæks A/S

Rådgiver

flaeks.com

Motivation for deltagelse

De sidste tre år har Thybo Ejendomsudvikling arbejdet målrettet med en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. 

Det har udmøntet sig i flere klimaprojekter - hvoraf det ene, Terrassehusene, også deltager i testfasen af FBK.

Vi vil gerne arbejde med bæredygtighed på alle fronter - og er også interesseret i at lære de forskellige ordninger at kende - ligesom vi gerne vil sidestille de erfaringer vi gør os med de forskellige mærkninger. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering - -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse - -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.