Europa Plads Aarhus

Publiceret 22-01-2021

Bygningstype: Kontorbyggeri
Størrelse: ca. 15.800 m²
Forventet ibrugtagning: Maj 2023
Budgetinterval: 350 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Der er tale om et kontorbyggeri på 7 etager og ca. 15.800 m2. Byggeriet ligger på hjørnet af Europaplads i Aarhus centrum. Der er tale om et byggeri med cafe-, restaurant, kantine og lobbyarealer i stueetagen og flere forskellige kontorlejemål på de overliggende etager. Der er på flere af etagerne terrasser, samt en tagterrasse på taget.

Bygherre og samarbejdspartnere

Finn Bach Petersen

Bygherre

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Rådgiver

sj.dk

Raundahl og Moesby

Totalentreprenør og udviklingsrådgiver

raundahl-moesby.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Byggeriet skal DGNB guld certificeres og DGNB systemet, er en integreret del af projektets løsning. Der er dog kriterier, som indgår i FBK der ikke pt. er prioriteret i projektet.

Anvendelse af FBK vil dermed kunne højne projektets bæredygtighed. Idet projektet netop nu er i hovedprojekt, vil det være muligt at indarbejde f.eks. FBK’s krav til indholdsstoffer i byggevarer i projektbeskrivelser og kontraktgrundlag for de udførende entreprenører og leverandører.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

 

U = Kravet gælder kun boliger