Farstrup Skole - facaderenovering

Publiceret 07-03-2022

Bygningstype: Folkeskole, facaderenovering
Størrelse: 3.900 m²
Forventet ibrugtagning: December 2023
Budgetinterval: 11 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Byggeprojektet på Farstrup Skole omhandler en energioptimering af facaden samt etablering af udhæng på de berørte facader.

De nuværende eternitforplader udskiftes med en ny teglmur, hvor der efterisoleres svarende til gældende energikrav. Udover facaden udskiftes vinduerne også til nogle mere energirigtige.

I forbindelse med facadeudskiftningen har Aalborg Kommune haft stor fokus på at anvende bæredygtige materialer, hvorfor der er udarbejdet LCA- og LCC-analyser specifikt til at kunne vælge materialer ud fra.

Bygherre og samarbejdspartnere

Aalborg Kommune

Bygherre

aalborg.dk

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Totalrådgiver

ekj.dk

AK83 Arkitekter

Arkitekt

https://ak83.dk/

Motivation for deltagelse

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet - -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet - -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet - -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger