Gistrup Skole - facaderenovering

Publiceret 21-12-2021

Bygningstype: Folkeskole, facaderenovering
Størrelse: 10.000 m²
Forventet ibrugtagning: Maj 2021
Budgetinterval: 21 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Gistrup Skole skal have foretaget en facaderenovering, hvor den eksisterende forplade bestående af eternitplader udskiftes til en ny teglmur med ny isolering, der opfylder BR18's energikrav. 

I samme omgang lægges der stor vægt på at vælge de rigtige materialer i forbindelse med udskiftningen. 

Bygherre og samarbejdspartnere

Aalborg Kommune

Bygherre

aalborg.dk

N+P Arkitektur

Underrådgiver

nplusp.dk

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Totalrådgiver

ekj.dk

Motivation for deltagelse

Aalborg Kommune har sat som mål at fremme bæredygtigheden og være frontløber for mere helhedsorienterede løsninger. 

Derfor prioriteres bæredygtige løsninger i projekterne, hvor Aalborg Kommune i det pågældende renoveringsprojekt har prioriteret højt at blive oplyst omkring, hvad den miljømæssige gevinst er i at investere i de rigtige materialer. Dette har processerne i den frivillige bæredygtighedsklasse været med til at sikre, hvor valgene af materialer er baseret på LCA- og LCC-analyser. 

Ud over fokus på materialerne i renoveringsprojektet skal skolen også energioptimeres, for at kunne efterleve de nuværende energikrav. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet - -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet - -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet - -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger