Green Solution House 2.0

Publiceret 19-10-2021

Bygningstype: Erhverv. Hotel og konference
Størrelse: 1.000 m²
Forventet ibrugtagning: November 2021
Budgetinterval: 30 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Hotel Green Solution House (GSH) er et hotel- og konferencecenter ved Rønne, der især udmærker sig ved et stort fokus på bæredygtighed. Bygningen er baseret på kriterierne for Active House visionen og inspireret af Cradle to Cradle filosofiens kredsløbskoncept. Bygningen er ydermere DGNB-certificeret.

Hotellet udbygges med en ny fløj mod øst kaldet GSH 2.0.

Den nye fløj skal fortsætte stedets fokus på bæredygtighed, og tilbyde en ny markant bygning til Bornholm. Bygningen er i to etager, samt en delvist overdækket tagterrasse. Arkitekturen tager udgangspunkt i et enkelt motiv med forskudte balkoner, der giver facaden et levende udtryk med skiftende lys- og skyggevirkninger. GSH 2.0 er et træhus fra yderst til inderst, huset udføres i massive træelementer (CLT) er isoleret med træfiberisolering og beklædt med træbeklædning. Huset udføres med naturlig ventilation, solceller på taget, samt grønt tag.

Bygherre og samarbejdspartnere

Bornholm Hotels

Bygherre

bornholmhotels.dk

GxN Copenhagen

Rådgiver

gxn.3xn.com

PL Entreprise A/S

Entreprenør

ple.dk

ABC Rådgivende Ingeniører A/S

Entreprenør

abc.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Da Green Solution House stod færdigt i 2015, var det et pionerprojekt ift. både DGNB certificering (GSH var et pilot projekt) samt Active House metodikken. Herudover var det det første danske projekt, der blev realiseret med en række løsninger indenfor Cradle to Cradle og upcyclede materialer i både bygning og landskab. 

Målet var, dengang som nu, at medvirke til øget viden og læring omkring bæredygtigt byggeri. Med den frivillige bæredygtighedsklasse har Danmark fået er redskab, der potentielt kan medvirke til at løfte baren for dansk byggeri ift. bæredygtighed. Da Green Solution House står overfor at skulle udvide med en ny bygning, er det ambitionen at medvirke til at teste den nye bæredygtighedsklasse, og derigennem bidrage til at skærpe debatten omkring bæredygtigt byggeri i Danmark. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger