Grønne Etablissementer på Aalborg Kaserne

Publiceret 27-05-2021

Bygningstype: Erhverv. Multibygning og værksted.
Størrelse: ca. 8000 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2023
Budgetinterval: 110 - 130 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

”Grønne Etablissementer på Aalborg Kaserne”, er en del af projekt Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter, med fokus på indarbejdelse af ”grønne” og energimæssige tiltag.

Projektet omhandler etableringen af en værkstedsbygning, og en specielt indrettet Multibygning bestående af en garage med to mandskabsbygninger i hver ende. Mandskabsbygningerne indrettes med kontorfaciliteter, bade- og omklædningsfaciliteter, depotfaciliteter, undervisningslokaler og pudsestuer tiltænkt Militærpolitiet.

Værkstedet indrettes i en modificeret udgave af garagen, hvor der etableres 14 standpladser, med specialværksteder, administration, lager og omklædningsfaciliteter.

Bygherre og samarbejdspartnere

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bygherre

ejendomsstyrelsen.dk

P+P arkitekter

Rådgiver

pplusp.dk

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Rådgiver

viggo-madsen.dk

Terra Nova Landskabsarkitekter

Rådgiver

terranovalandskab.dk

Motivation for deltagelse

Under titlen ”Grønne Etablissementer” er Aalborg Kaserne udpeget som ét af to pilotprojekter der skal bidrage til realiseringen af en ny bæredygtig strategi til Det Danske Forsvar.

Projektet skal optimere Kasernens miljø-, energi- og klimamæssige forhold og gennem bæredygtige løsninger vise hvordan Forsvarets ressourceforbrug og CO2-udslip kan reduceres.

Ved at være i front med klima- og energirigtige løsninger ska Forsvaret mindske sit energiforbrug og sin klimapåvirkning. Ikke kun til gavn for klimaet og miljøet, men der er også penge at spare og ved at have styr på sit energiforbrug og nedbringe afhængigheden af fossile brændsler. Samtidig er målet, at løsningerne forbedrer anvendelighed og levetiden af de fysiske anlæg på kasernen og skaber optimerede rammer om Forsvarets aktiviteter.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger