Halkær Kro Mad- og Kulturhus

Publiceret 19-10-2021

Bygningstype: Erhverv. Kulturhus
Størrelse: 240 m² nybyggeri og 711 m² ombygning
Forventet ibrugtagning: December 2022
Budgetinterval: 15 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Formålet med projektet at skabe en transformation af den eksisterende Halkær Kro og med en tilføjelse af arealer i form en ny tilbygning - og løfte stedet til et nyt forstærket kulturelt mødested og tidssvarende forsamlingshus.
Halkær Kro Mad- og Kulturhus skal være et krydsrum mellem det lokale forsamlingshus, fælles madlavning, foreningsliv og musik og koncerter. 
En nyfortolkning af forsamlingshuset, som kan rumme de daglige små møder - og de store arrangementer og events. Her kan der både spilles kort, afholdes kurser - og laves økologisk mad i fællesskab. 
Målet er at skabe et sted med en synergi - der kan gøre Halkær Kro Mad- og Kulturhus til et regionalt kraft center og moderne forsamlings - og kulturhus.

 

Bygherre og samarbejdspartnere

Halkær Kro Mad- og Kulturhus

Bygherre

www.halkaer.dk

Kjaer & Richter A/S

Rådgiver

www.kjaerrichter.dk

AAK Bygninger - Aalborg Kommune

Bygherrerådgiver

www.aalborg.dk

Erasmus & Partnere Rådgivende Ingeniører A/S

Rådgiver

www.erasmus.dk

Motivation for deltagelse

I projektets første faser vil vi (og har allerede) aktivt brugt bla.,LCA analyser i forhold til at foretage designvalg og LCC analyser til at understøtte det samme. Bl.a. arbejder vi med nye alternative bæredygtige materialer til ydervægge, som er indgået i en variantanalyse i LCA.

Derudover vil vi prøve at opfylde de andre krav fra FBK, da det er et ønske fra både bygherre, rådgiver og de fonde der støtter projektet (Realdania og LOA ) at Halkær Kro skal ligge stor vægt på bæredygtighed i både brugen, driften og opførelsen af den nye tilbygning og ombygning af den eksist. Halkær Kro.

Til slut er det en god mulighed for rådgiverne at få påbegyndt indarbejdelsen af kravene fra FBK i den fremtidige projekteringsproces. Vi ser frem til at lære fra lign. cases, som også vil teste FBK af.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger