HS16B - Enfamilieshus

Publiceret 10-08-2022

Bygningstype: Enfamiliehus
Størrelse: Bebygget areal 121 m², Integreret garage 36 m², Tagterrasse 16 m², Boligareal 190 m², Etageareal 242 m².
Forventet ibrugtagning: Q4 2022
Budgetinterval: 5 - 6 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Byggeriet er et enfamiliehus, som skal give fleksibilitet til at huse en børnefamilie gennem livets flere faser og pladsbehov. Designet giver mulighed for at fungere som et flerfamiliehus, en bolig med erhverv, der tillader kundebesøg, eller en separat afdeling til store børn med ønsker om egen bolig med køkken og bad. Med denne fleksibilitet optimeres pladsen, klimaaftrykket og økonomien p bruger.  

Huset er en moderne og monolitisk fortolkning af klassiske sadeltags huse. Huset består af en klar hovedbygning og en mindre og lavere sidebygning, hvorpå der er placeret en tagterrasse. Huset fremstår enkelt og klart i sit formsprog, hvilket understreges i en simpel og minimal materialepalet.

Bygherre og samarbejdspartnere

Simon og Jette Bullinger

Privat bygherre

HJ Huse

Entreprenør

www.hjhuse.dk

Ekolab

Rådgiver

www.ekolab.dk

Motivation for deltagelse

Vi har et ønske om at finde konstruktioner og materialer til enfamilieshuse, som giver det bedst mulige indeklima med det lavest mulige miljømæssige aftryk uden at gå på kompromis med arkitektur, designmæssige begrænsninger og med en anlægsøkonomi svarende til traditionelle enfamilieshuse. 

Husets materialer vælges ud fra en LCA og LCC betragtning. På nuværende tidspunkt viser beregningerne, at huset med dets forudsætninger, valgte arkitektur, jordbundsforhold og vindlast giver det bedste resultat med opførelse i det lette og bærende vægsystem Rockzero fra ROCKWOOL, lette etagedæk med isolerede Posi Joist etagedæk og facadebeklædning i tyndplade-stål. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X  X 
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.