Kildebækhøj

Publiceret 20-10-2021

Bygningstype: Enfamiliehus
Størrelse: 172 m² + 48 m2 til carport
Forventet ibrugtagning: April 2022
Budgetinterval: 3,2-3,5 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

På en ny udstykning i Storvorde, opføre vi et koncepthus med fokus på bæredygtige løsninger og spændende arkitektur. Vægge udføres med Tewo-elementer og Sagawood facader.

Bygherre og samarbejdspartnere

Jorton

Bygherre

jorton.dk

Build 17

Rådgiver

build-17.dk

Motivation for deltagelse

Med baggrund i problemstillingerne i forhold til ressourceforbrug i byggebranchen og fremtidige krav og ønsker til et bæredygtigt byggeri. Ønsker vi sammen at opføre et reference hus baseret på bæredygtige løsninger og komponenter samt god arkitektur. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger X -
Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.