Kirstineberg - den mere bæredygtige lade

Publiceret 17-05-2023

Bygningstype: Maskinhal
Størrelse: 592 m²
Forventet ibrugtagning: November 2023
Budgetinterval: 2,2-2,8 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Den mere bæredygtige lade hos Kirstineberg A/S skal tjene tre funktioner.

  1. Indeholde plads/rum til diverse opbevaring.
  2. Være maskinhal for den stadigt større maskinpark.
  3. Være et hus, som foruden at lagre CO2 skal producere energi til at drive er gødningsanlæg, samt den øvrige produktion.

Bygherre og samarbejdspartnere

Kirstineberg A/S

www.kirstineberg.com

BK NORD A/S Arkitekter og Ingeniører

www.bk-nord.dk

Troels Jørgensen A/S

www.tjas.dk

Motivation for deltagelse

Kirstineberg A/S er optaget af en ansvarlig og bæredygtig produktion. Kirstineberg er certificeret i henhold til Global GAP, GRASP og MPS, og derudover leveres der på en række af FN’s Verdensmål om bæredygtig udvikling. Dette arbejde er fortløbende, da Kirstineberg på både daglig og årlig basis jagter de næste punkter, hvor produktionen kan blive endnu mere bæredygtig. Derfor var det oplagt at det næste byggeri skulle være med i testfasen for FBK.
BK NORD - Arkitekter & Ingeniører ser som sin fineste opgave at bidrage med viden indenfor bæredygtigt byggeri til fremtidens mere bæredygtig landbrug og fødevareproduktion. Bæredygtighed er en præmis for alt fremtidens byggeri, derfor er entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S ligeledes gået med i projektet.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet - -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet - -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet - -
Støj fra ventilationssystemer i boliger - -
Rumakustik i boliger - -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = kravet gælder kun for boliger