Klovborg - den bæredygtige kvægstald

Publiceret 17-05-2023

Bygningstype: Landbrug - kvægstald
Størrelse: 5813 m²
Forventet ibrugtagning: December 2023
Budgetinterval: 25-32 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Den mere bæredygtige kvægstald består af to stalde til kvier. Projektet er designet til fremtidens krav til stalde. Der arbejdes ligeledes med hvordan projektet kan optimeres og gøres mere bæredygtigt for på den måde at spille ind med viden om fremtidens mere bæredygtig landbrugsbyggeri samt bidrage til debatten herom.

Bygherre og samarbejdspartnere

Klovborg A/S

www.klovborg.dk

BK NORD A/S Arkitekter og Ingeniører

www.bk-nord.dk

Murerfirmaet Peter Juul ApS

www.pjas.dk

Motivation for deltagelse

Der bygges mere end 80.000m2 avls- og driftsbygninger hvert år, som bør indtænkes i klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Landbrugsbyggeri adskiller sig fra andre bygningstyper, derfor mangler der eksempler og viden om hvad bæredygtig landbrugsbyggeri er. Projektets parter ønsker at udforske dette og være markør for bæredygtig udvikling i landbruget.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet - -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet - -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet - -
Støj fra ventilationssystemer i boliger - -
Rumakustik i boliger - -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = kravet gælder kun for boliger