LKR Innovation House

Publiceret 20-10-2021

Bygningstype: Kontorbyggeri (etableret i ombygget lagerhal)
Størrelse: 1.500 m²
Forventet ibrugtagning: 4. kvartal 2023
Budgetinterval: 120-140 mio. kr. ekskl. moms

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Der er tale om et byggeri, der etableres i en eksisterende logistik bygning med træfacader og en mindre opvarmet bygning.

Bygherre og samarbejdspartnere

VELUX

Bygherre

VELUX.dk

Praksis Arkitekter

Rådgiver

Praksisarkitekter.dk

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Rådgiver

sj.dk

Motivation for deltagelse

Vi har et ønske om at bidrage til diskussionen om den frivillige bæredygtighedsklasse og kommende lovkrav på området.
Projektet forsøger at optimere så meget som muligt på både CO2e udledning fra drift og materialer.
Der arbejdes seriøst med optimering af byggeriet ift. dagslys og naturlig ventilation.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger