Marmormolen 2 og 3

Publiceret 16-03-2021

Bygningstype: Kontorbyggeri
Størrelse: ca. 13.000 m²
Forventet ibrugtagning: Juli 2023
Budgetinterval: 250-300 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Projektet er et nyt kontorhus beliggende ved Marmorvejen i København. Projektet er bestående af de sidste to etaper ud af i alt tre etaper, som der opføres at Pension Danmark.

Byggeriet er bestående af to bygninger med hver seks etager ekskl. kælder på ca. 13.000 m² i alt forbundet via gangbro over indkørselsvejen. Bygningen indrettes til butikker i stueetagen og kontorlejemål med kantine i toppen i de øvrige etager. Der er indtænkt flere forskellige lounge områder samt terrasser.

Bygherre og samarbejdspartnere

Pension Danmark

Bygherre

pensiondanmark.com

NCC A/S

Totalentreprenør

ncc.dk

Rambøll

Rådgiver

dk.ramboll.com

PLH Arkitekter A/S

Rådgiver

plh.dk

Motivation for deltagelse

Bygherre har et stærkt ønske om at være med til at bidrage og styrke den grønne omstilling. Derfor har det fra starten af været intentionen, at byggeriet skulle certificeres efter DGNB systemet til guld samt den frivillige bæredygtighedsklasse.

Derfor er det også prioriteret at materialer, indeklima samt byggeprocesser skal være bæredygtige.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger

Visualiseringer