Ny Personalebygning Randers Naturcenter

Publiceret 03-11-2020

Bygningstype: Institution/Kontor
Størrelse: 92 m²
Forventet ibrugtagning: Januar 2022
Budgetinterval: 2,3 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Randers Naturcenter består af en nyere bebyggelse opført i årene 2010-2012 og en ældre udtjent personale pavillon fra 1991. Centret er beliggende i et naturskønt område med indkik fra Gudenåen.

Med dette byggeprojekt ønsker Randers kommune at erstatte den eksisterende udtjente personale pavillon med en ny permanent personalebygning.

Der ønskes en bygning, hvor man kan formidle ”bæredygtighed” til brugerne af Randers Naturcenter. Formidlingen skal give ”hr. og fru Danmark” inspiration om og ”hands on” på konstruktioner med forskellige former for bæredygtige materialer, forskellige konstruktionsopbygninger og typer af isoleringsmaterialer. De forskellige materialer der indgår i projektet ønskes at have lav miljøbelastning. Bygningen skal som helhed have et sundt indeklima.

Bygherre og samarbejdspartnere

Randers Kommune, Bygningsadministrationen, Miljø og teknik

Bygherre

Randers.dk

Randers Naturcenter

Bygherrer / bruger

Randersnaturcenter.dk

Motivation for deltagelse

Randers Kommune har en vision om at løsninger skal være bæredygtige - også på længere sigt. Vi vil fremtidssikre kommunen med respekt for fællesskabet, naturen og miljøet.

Randers kommune er med i Realdanias DK2020 klimaprojekt, hvor vi skal vise vejen mod klimaneutralitet i 2050. Med byggeprojektet og deltagelse i den frivillige bæredygtighedsklasse ønsker vi at fremme ressourcebevidsthed og brugen af klimavenlige/bæredygtige materialer i kommunens byggeri samt at vidensdele vores erfaringer med borgerne.

Ved at deltage i den frivillige bæredygtighedsklasse ser vi mulighed for at få et erfaringsgrundlag, som vi kan trække på i fremtidige byggeprojekter. Der er ikke i det konkrete byggeprojekt tale om boligbyggeri, vi ser derfor kun potentiale i at arbejde med de 7 øvrige temaer.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger