Nyt Børnehus i Hjørring

Publiceret 18-01-2021

Bygningstype: Børneinstitution
Størrelse: 2.400 m²
Forventet ibrugtagning: Juni 2022
Budgetinterval: 44,75 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Nyt Børnehus i Hjørring er en integreret institution beliggende i centrum af Hjørring i Nordjylland.

Projektet består af ca. 2.400 m² børnehus fordelt på 2 børnehaveafdelinger, 1 vuggestue og 1 specialafsnit for børn med særlige plejekrav. Dertil administration og servicefunktioner.

I forbindelse med projektet har der fra starten af projekteringen været sat fokus på implementeringen af FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, der via byggeriet og processen ønskes understøttet fra idefase til nedtagning og genanvendelse. Verdensmålene er således i projektet beskrevet for såvel selve byggeprojektet som for den efterfølgende pædagogiske tilgang.

Projektet udføres i en totalrådgivning og skal desuden DGNB-certificeres med en målsætning om GULD.

Bygherre og samarbejdspartnere

Hjørring Kommune

Bygherre

Hjoerring.dk

COWI A/S

Rådgiver

COWI.dk

Bjerg Arkitektur

Rådgiver

bjerg.nu

BY+LAND

Rådgiver

byplusland.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Organisation og projektteam ønsker at indgå i testen af FBK med baggrund i evaluering af de opstillede krav og
indsamling af erfaring med arbejdet indenfor FBK.

Som bygherre ønsker vi at opnå indsigt i ordningen således vi kan danne overblik over, om det vil give mening at FBK indgår som standard i kommende projekter.

Børnehuset i Hjørring har desuden den fordel, at vi som bygherre får mulighed for at sammenligne resultaterne ved FBK og DGNB.

For rådgiverteamet er det ligeledes oplagt at opnå erfaring med FBK og danne sammenligningsgrundlag
med DGNB-ordningen.

Alle 7 kriterier forbundet med en børneinstitution forventes afrapporteret i forbindelse med afprøvningen.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger