Nyt Uddannelsescenter Bispebjerg

Publiceret 25-10-2021

Bygningstype: Uddannelsesinstitution
Størrelse: 2.835 m²
Forventet ibrugtagning: Ultimo 2022
Budgetinterval: 58,5 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Uddannelsescenteret danner rammen om fremtidens uddannelsesaktiviteter på Bispebjerg Hospital.

Uddannelsescenteret vil rumme et auditorium med plads til 200 personer, 12 undervisningslokaler og en "dagligstue" med plads til 100 personer samt et stort fællesareal.

Udover undervisningsfaciliteter vil centeret også rumme en parkeringskælder med plads til 48 biler samt 41 pladser i terræn.

Bygherre og samarbejdspartnere

Region Hovedstaden

Bygherre

regionh.dk

Dominia A/S

Rådgiver

dominia.dk

Skou Gruppen

Rådgiver

skougruppen.dk

BBP Arkitekter

Rådgiver

bbp.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Som bygherre stiller Region Hovedstaden krav til totalentreprenøren, der er forpligtet til at leve op til et højt bæredygtighedsniveau. Bæredygtigheden handler om at sikre gode arbejdsforhold for håndværkerne samt minimere CO2-udledning, materialespild og vandforbrug under byggeriet.

I Region Hovedstaden har vi meget ambitiøse mål om at være førende i den bæredygtige omstilling. Dette udbud har vist os, at byggebranchen er klar til at spille med og komme med gode løsninger, og det er en rigtig positiv tendens. Den slags kommer vi til at se meget mere af i fremtiden, siger Mogens Kornbo, direktør i Region Hovedstadens Center for Ejendomme.

Derfor gennemføres en afprøvning af kravene i henhold til den nye frivillige bæredygtighedsklasse for Nyt Uddannelsescenter Bispebjerg.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger