Projekt 1752 - Langhus 102 i Børkop

Publiceret 05-08-2022

Bygningstype: Enfamiliehus
Størrelse: 100 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2023
Budgetinterval: 2,5 - 3 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Her bygger vi endnu et bæredygtigt enfamiliehus for en privat bygherre, denne gang en Model Langhus 102 i ét plan beliggende i Børkop. Vi har foretaget et par tilpasninger til standardmodellen - fx er der tilføjet to overdækkede arealer, et ekstra badeværelse og et isoleret skur med carport. 

Som altid bygges der med fokus på et sundt indeklima og miljøhensyn. 

Villaen opføres i lavenergiklasse og som altid i naturlige og bæredygtige byggematerialer samt med den innovative Living Better indeklimaløsning, som består af varmepumpe og ventilationsvinduer - der leverer både varme, varmt vand og ventilation til huset.

Bygherre og samarbejdspartnere

Jakobsen huse ApS

Byggefirma

jakobsenhuse.dk

Ingeniørstuderende

Privat bygherre

Ægtepar

Motivation for deltagelse

For et firma som Jakobsen huse - som har bygget med fokus på sundt indeklima og bæredygtighed siden 2016 - er det oplagt at være med i testfasen af FBK. 

Det er en afklarende proces ift. at få en indikation af, hvordan vores koncept og måde at bygge på placerer sig ift. de fremtidige bæredygtighedskrav. 

For os er dette mest af alt en øvelse i at afklare, hvor stort omfanget af dokumentationen ifm. FBK er - samt hvordan vi imødekommer dokumentationskravene fremadrettet. 

Dokumentationsprocessen vil samtidig danne grundlag for et bachelorprojekt på ingeniørstudiet.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger X -
Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.