Renovering af Skyttevænget

Publiceret 15-12-2020

Bygningstype: Etageboligbyggeri
Størrelse: 19.000 m²
Forventet ibrugtagning: 1. juli 2022
Budgetinterval: 260 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Skyttevænget er opført i 1942, som en samlet parkbebyggelse med 340 boliger, og en børneinstitution.

Renoveringen omfatter:

 • Nye vinduer og terrassedøre der bla. bidrager med mere dagslys i boligerne.
 • Facader skal hulmursisoleres og fuger skal udskiftes.
 • Taget underfuges og tætnes ved eksisterende og nye gennemføringer.
 • Badeværelserne skal renoveres og opgraderes så de bliver tidssvarende med selvstændig bruseplads.
 • Der etableres behovstyret ventilationsanlæg som vil sikrer luftskifte og godt indeklima i boligerne.
 • Nye vandindstallationer og faldstammer.
 • Nye varmeinstallationer med fokus på energi.
 • Komplet kloakrenovering
 • Nye el-installationer og el-målere.
 • Der etableres 30 tilgængeligehedsboliger
 • Renovering af udearealer og belysning
 • Beboerhus

Bygherre og samarbejdspartnere

KAB

Bygherre

KAB-bolig.dk

Arkitema

Rådgivende arkitekt

arkitema.com

Niras

Rådgivende ingeniør

niras.comn

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

KAB arbejder på flere planer med bæredygtighed i nybyggeri, renovering og drift. Hele essensen i helhedsplanen for Skyttevænget er at fremtidssikre afdelingen ved at anlægge et helhedssyn, der sikrer, at der ikke kun bliver tale om en pletvis renovering, men derimod en samlet løsning, som indeholder fysiske, sociale og bæredygtige forbedringer.

Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, vil på Skyttevænget fungere som en ramme med klare mål og krav. KAB og SAB vil sammen med rådgiverteamet opnå tidlige erfaringer med den nye bæredygtighedsklasse hvilket giver stor værdi for alle parter.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger X -
Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.