SandEnergi bæredygtig villa i Årslev

Publiceret 30-12-2020

Bygningstype: Enfamiliehus
Størrelse: 175 m²
Forventet ibrugtagning: August 2021
Budgetinterval: 2,4 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Arkitekt tegnet villa i bæredygtige materialer med træ som hovedandel. Udseende som det traditionelle danske parcelhus dog med kant der betyder at du kan se, at her er noget ganske særligt.

Høj vægt på indeklima med aktiv solafskærmning, varmepumpe med passiv køling og effektive pumper og ventilationsanlæg.

Enfamiliehus for familie på 4 personer på 175 m2 brutto.

Familien har købt ny byggegrund i samme by som de har boet i, i ca. 18 år. Det nuværende parcelhus er solgt og der er tegnet et nyt energi‐rigtigt hus til familien som er ved at blive planlagt færdigt.

Det forventes at byggeriet er indflytningklart i sommeren 2021.

Bygherre og samarbejdspartnere

SandEnergi

Bygherre, projektering og entreprenør

SandEnergi.dk

Olav Langenkamp

Arkitekt, projektering, design

Langenkamp.dk

AI arkitekter og ingeniører

Rådgivning

ai.dk

drexel und weiss Energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH

Kompaktaggregat med varmepumpe og ventilation, beregning og rådgivning

drexel-weiss.at

EnergiOptimo

Rådgivning, beregning

energioptimo.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Der bygges mange enfamiliehuse i Danmark hvert år. Vi arbejder med træbyggeri, og søger at skubbe grænserne for det gængse husbyggeri med henblik på at gøre det mere bæredygtigt, både med hensyn til energi, indeklima og sunde materialer. Vi har erfaring med at opføre bæredygtige enfamilieshuse, baseret på "sund fornuft" samt en erfaring og interesse i moderne og bæredygtigt byggeri. Denne tilgang flugter i høj grad med den Frivillige Bæredygtighedsklasse, og vi ønsker derfor at teste vores tilgang op mod netop FBK.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X -
Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.