Skibet 2 - boliger i Vejle

Publiceret 21-12-2021

Bygningstype: Nybyggeri boliger, tæt/lav
Størrelse: 2.604 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2022
Budgetinterval: 40-45 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

I Skibet i Vejle opføres 28 2planhuse til udleje. 
Alle huse opføres i træelementer, med skalmuring og sedumtag. Hele projektet bliver desuden svanemærket.

Med skole, institutioner og  idrætsfaciliteter lige i nærheden, og med en smuk udsigt til marker og natur, ligger rækkehusgrunden på en skøn beliggenhed i Skibet.

Med projektets disponering og indretning henvender vi os til en bred målgruppe af både børnefamilier og seniorer.

Bygherre og samarbejdspartnere

Thybo Ejendomsudvikling A/S

Bygherre

bteu.dk

Flæks A/S

Rådgiver

flaeks.com

Motivation for deltagelse

De sidste tre år har Thybo Ejendomsudvikling arbejdet målrettet med en ambitiøs bæredygtighedsstrategi.

Det har udmøntet sig i flere klimaprojekter - hvoraf det ene, Terrassehusene, også deltager i testfasen af FBK.

Vi vil gerne arbejde med bæredygtighed på alle fronter - og er også interesseret i at lære de forskellige ordninger at kende - ligesom vi gerne vil sidestille de erfaringer vi gør os med de forskellige mærkninger. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering - -
Ressourceanvendelse på byggepladsen -  - 
Totaløkonomisk analyse - -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger - -
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.