Skousbo I

Publiceret 20-10-2021

Bygningstype: Nybyggeri boliger
Størrelse: 2.865 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2022
Budgetinterval: 69,4 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Skousbo er et boligprojekt i to etaper med i alt 115 nybyggede almene boliger, i et boligudviklingsområde med samme navn ved Viby Sjælland i Roskilde kommune.

Skousbo 1 er den første etape af Skousbo-projektet. Skousbo 1’s samlede brutto etageareal udgør 2865 m² fordelt i 3 bygninger med i alt 33 boliger i 1 og 2 plan samt et fælleshus. Projektet er lagt i en totalentreprise-rammeaftale med Adserballe & Knudsen, som Boligselskabet Sjælland udbød i 2017 med henblik på udvikling af et standardiseret byggesystem med en bæredygtig tilgang til både opførelse og drift.

Aftalen kaldes internt i Boligselskabet Sjælland for BOLIG-III og baserer sig på de daværende 2020-energikrav og et træbaseret råhus-system i CLT. Projektet er fuldt finansieret.

Bygherre og samarbejdspartnere

Boligselskabet Sjælland

Bygherre

bosj.dk

Adserballe & Knudsen A/S

Rådgiver

aogk.dk

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Rådgiver

vla.dk

Holmsgaard A/S

Rådgiver

Holmsgaard.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Boligselskabet Sjælland ønsker at være bannerfører i udviklingen mod et mere bæredygtigt byggeri generelt.
Som almen nyttigt boligselskab vil vi tage vores del af ansvaret for at det fremtidige byggeri bidrag til at opfylde regeringens målsætning om 70% reduktion af CO2 udledningen i 2030 og fuld CO2 neutralitet i 2050.

Derfor vil vi også gerne være med til at skabe et kvalificeret grundlag for indarbejdelsen af bæredygtighedskrav i bygningsreglementet for at påvirke det så det fremtidige reglementet bliver så kvalificeret, meningsfuldt, operativt og værdiskabende som muligt.
Skousbo 1-projektet er det tredje projekt i en række af boligprojekter der er i forskellige projekt-stadier og er placeret på forskellige geografiske lokationer, men som alle anvender det samme system. 

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger X -
Rumakustik i boliger X -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.