Skovgårdsparken, afd. 5

Publiceret 07-03-2022

Bygningstype: Renovering af etageboligbyggeri
Størrelse: 9.971,3 m²
Forventet ibrugtagning: April 2024
Budgetinterval: 175 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Skovgårdsparken er et boligområde beliggende i Birkerød, og er opført perioden 1960-62 og består af 7 boligblokke med i alt 116 lejligheder fordelt på 1-5 værelses lejlighedstyper.
Bebyggelsen bærer præg af forventelige slid og belastninger, blandt andet på baggrund af sin tids byggemetoder og står derfor over for et væsentligt renoveringsbehov.

Skovgårdsparken skal forblive et godt og attraktivt sted at bo også i fremtiden. Derfor er hensigten, at tilføre en ny og moderne dimension, der er tilpasset nutidige krav til såvel arkitektur, design, bæredygtighed, udformning og energimæssige hensyn, såvel ude som inde.

Bygherre og samarbejdspartnere

Boligselskabet Birkebo

Bygherre

https://www.boligselskabetbirkebo.dk/

Boligkontoret Danmark

Bygherre

www.bdk.dk

CREO Arkitekter A/S

Arkitekt

www.creoarkitekter.dk

Henneby Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S

Ingeniør

www.henneby.dk

Motivation for deltagelse

Der ønskes afprøvet den frivillige bæredygtighedsklasse mht. renovering af en større boligrenoveringsprojekt, hvor de eksist. råhus bygningsdele har en restlevetid på mere end 50 år og derved stort genbrug potentiale. 

Udfra udførte LCA beregninger, ønskes der så lavt CO2 aftryk som muligt indenfor den økonomiske ramme.

Samtidig med ønskes der bedre indeklima end forankret i BR18.

Endelig ønsker rådgiverteamet, bygherre og driftsherre overblik og detaljeret viden om bæredygtighedsklassen, som indfases fra den 1. jan 2023, samtidig bemærkes det at publikationen "Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri" ikke har anvist krav til renovering, derfor tages der afsæt i krav til "nybyggeri" for at have en referenceværdi.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.