Statsligt kontorknudepunkt i Odense

Publiceret 11-03-2022

Bygningstype: Kontorbygning
Størrelse: 30.500 m²
Forventet ibrugtagning: August 2022 - januar 2025
Budgetinterval: 645 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Regeringen har besluttet, at der skal etableres et kontorbyggeri med op til 31.000 kvadratmeter statslige kontorarbejdspladser i Odense.

Med det nye knudepunkt vil der blive skabt attraktive og moderne kontorer for hovedparten af de institutioner, der er placeret i Odense.

Når det står færdigt, vil 10 statslige institutioner blive samlet på Lerchesgade 35. I alt skal kontorknudepunktet huse ca. 1.600 medarbejdere.

Regeringen har fra starten haft et ønske om, at projektet skulle udfordre branchen på, hvor langt man kan gå i forhold til træbyggeri i storskala.

Bygningen opføres som et eksempelbyggeri, hvor de konstruktive elementer i videst muligt omfang er udført i træ.

 

Bygherre og samarbejdspartnere

Bygningsstyrelsen

Bygherre

bygst.dk

NCC

Entreprenør

ncc.dk

MOE

Ingeniør

moe.dk

C.F. Møller Architects

Arkitekt

cfmoller.com

Motivation for deltagelse

Som statens bygherre, og en af Danmarks største offentlige bygherrer, ser Bygningsstyrelsen det som vigtigt at bidrage til udviklingen af byggeriet i Danmark, blandt andet ved at indhente erfaringer og skabe engagement i branchen for sammen at sætte gang i den bæredygtige udvikling, 

Projektet skiller sig ud ved anvendelsen af bærende konstruktioner i træ.

Ved at følge FBK sikrer vi bl.a. at bygningens LCA- performance kan benchmarkes med branchen.

Vi får dermed samlet en masse gode erfaringer til gavn for udviklingen af et mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger