Studieboliger, Universitetsparken (renovering)

Publiceret 20-10-2021

Bygningstype: Almene ungdomsboliger
Størrelse: 1.800 m²
Forventet ibrugtagning: Efterår 2021
Budgetinterval: 10-15 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

På en grund overfor hovedindgangen til RUC transformeres en tidligere kontorbygning til 35 boliger og fællesrum. På samme matrikel opføres 36 nye boliger.
Ønsket er at lave en transformation med et meget lavt co2 aftryk. Ved at byde projektet tidligt ud, sikres input til bæredygtighedsagendaen fra alle involverede parter, bygherre, rådgiver og entreprenør.
Den eksisterende bygning er et muret gulstensbyggeri i to etager fra 1997, og sigtet er at udnytte arealer og bygningsdele rationelt og effektivt, sådan at der at der i stedet for kontorer, skabes robuste funktionelle boliger med en lille drifts- og vedligeholdelsesindsats, og med så høj grad af genanvendelse som muligt.

Eksisterende bygningsdele vurderes i høj grad i et totaløkonomisk perspektiv.

Bygherre og samarbejdspartnere

Boligselskabet Sjælland

Bygherre

bosj.dk

JJW Arkitekter

Rådgiver

jjw.dk

Sinuz

Rådgiver

Sinuz.dk

ABC Rådgivende Ingeniører

Rådgiver

abc.dk

Kabi Entreprise

Entreprenør

kabi-entreprise.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Boligselskabet Sjælland har det som en del af deres strategi at skabe bæredygtige fællesskaber. Selvom projektet ikke bliver DGNB-certificeret er det ønsket at skabe løsninger, der er bæredygtige - forstået på den måde, at de giver en langsigtet økonomisk gevinst og ikke bliver en belastning miljømæssigt for kommende generationer.

Hvis bygningerne ikke skal blive en belastning i fremtiden, skal indeklima og livskvalitet for brugerne være i højsædet, og bygningerne skal påvirke miljøet mindst muligt, energiforbrug og materialeanvendelse. Vi ønsker at tænke totaløkonomisk og skabe løsninger, der skaber værdi på flere måder samtidigt.

Med FBK kan vi (måske) på tværs af bygherre, rådgiver og entreprenør samle vores vurderinger og få et fælles overblik undervejs i projektet.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.