Svanemølleholmen

Publiceret 20-10-2021

Bygningstype: Kontorbyggeri
Størrelse: 64.000 m² og 17.000 m² kælder
Forventet ibrugtagning: Etapevis aflevering i juni og december 2023
Budgetinterval: 2,1-2,2 mia. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Byggeriet består af tre bygningskroppe, med hovedkontorer for Nykredit og AP Pension, samt et flerbrugerkontorhus, som alle deler en fælles kælder. Der bygges ca. 64.000 m² erhvervsbyggeri suppleret med ca. 17.000 m² kælder. Byggeriet har en høj arkitektonisk kvalitet (ambition om DNGB Diamant og DGNB Guld). Det kombinerer funktionalitet, holdbarhed og skønhed i moderne energieffektive kontorfaciliteter i robuste og langtidsholdbare materialer med attraktiv placering ved vandet i Københavns Nordhavn. Der åbnes i et grønt forløb langs havnepromenaden, så cyklister og gående kan passere byggeriet. Der er gode muligheder for offentlig transport i området (tæt på Metrostationen Orientkaj). 

Byggepladsen er bæredygtig med fokus på minimering af affald, støv, og støj til gavn for nærområdet.

Bygherre og samarbejdspartnere

AP Pension

Bygherre

appension.dk

MT Højgaard

Totalentreprenør

mth.dk

Niras

Rådgiver

niras.dk

PLH Arkitekter

Rådgiver

plh.dk

Rambøll

Bygherrerådgiver

dk.ramboll.com

Motivation for deltagelse

Hos AP pension ønsker vi at præge udviklingen af byggeriet i en mere bæredygtig retning. Det er balancen mellem at lave et byggeri, der fungerer i praksis og fastholdelse af et bæredygtigt byggeri, som vi finder interessant. Derfor vil vi gerne deltage i afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Vi følger med stor interesse de kommende krav til CO2 udledning for byggerier efter 2023, hvor byggeriet skal tages i brug. Derfor vil vi allerede nu gerne bidrage med LCA analyser for at opbygge viden om CO2 udledningen fra vores nye domicilbyggeri. De andre krav i den frivillige bæredygtighedsklasse har ligeledes vores interesse, herunder har vi allerede arbejdet med dagslysforhold, og vil fokusere på kemi i byggeriet ved opførelsen og fokusere på en bæredygtig byggeplads.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X -
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X -
Støj fra ventilationssystemer i boliger U -
Rumakustik i boliger U -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger