The Boulevard

Publiceret 10-08-2022

Bygningstype: Kontorbygning
Størrelse: 11.300 m²
Forventet ibrugtagning: Q4 2024
Budgetinterval: 365 - 375 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Kontorhuset The Boulevard bliver et flerbrugerhus med en stærk bæredygtig profil. 

Ejendommen forventes certificeret efter den højeste standard med DGNB Platin og DGNB Hjerte og etableres med bærende konstruktioner i træ. 

På 1. sal til 7. sal etableres der kontorarealer i lyse og luftige omgivelser med plads til ro og fordybelse. 

På 7. sal etableres en stor fælles tagterrasse med udsigt ud over Amager Fælled og Royal Golf Club.

Ejendommen udmærker sig ved sine arkitektoniske kvaliteter, gode dagslysforhold, termiske komfort og gode rummelige oplevelser. Blandt andet vil ejendommen få en høj, åben og indbydende stueetage med fælles reception, mødelokaler og spiselounge mv. 

I kælderen vil der blive etableret bade- og omklædningsfaciliteter samt cykel- og bilparkering. 

 

Bygherre og samarbejdspartnere

Bellakvarter Projektselskab

Bygherre

Bellakvarter.dk

Solstra Development

Bygherrerådgiver og udvikler

Solstracapital.com

Sweco

Ingeniører og DGNB Auditor

CF Møller

Arkitekt

Motivation for deltagelse

Bellakvarter har fra første tanke haft fokus på bæredygtighed, hvilket også har gjort det til det første byområde i Danmark til at blive midtvejscertificeret til DGNB Guld. Da vi sammen med Solstra Development har stort fokus på at reducere byggebranchens CO2 aftryk, ønsker vi med dette byggeri, med bærende konstruktioner i træ, at sikre at vi bliver klogere på, hvordan vi bedst optimerer de forskellige dele i processen.

Vi ønsker, at der i fremtiden stilles mere præcise krav inden for de områder, som den frivillige bæredygtighedsklasse medtager, for at byggebranchen hurtigere omstilles til at blive mere bæredygtig. Derfor er dette projekt tilmeldt, så det kan være med til at bidrage til udveksling af erfaringer til gavn for udviklingen at et mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X -
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X -
Dokumentation af problematiske stoffer X -
Afgasninger til indeklimaet X -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger