TræVærk

Publiceret 19-10-2021

Bygningstype: Enfamiliehus
Størrelse: 110 m²
Forventet ibrugtagning: Marts 2022
Budgetinterval: 1,4 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Projektet er et nybyggeri af et standard enfamilehus på 110 m² af træ.

Alle bærende konstruktioner er lavet af træ, dvs. spær, vægrammer osv. og huset klimaskærm har træ, som udvendig beklædning. For at beskytte træhuset arbejdes med konstruktiv træbeskyttelse og herunder er der særligt fokus på udhæng.
Bygningen er isoleret med cellulose-baseret isolering, og der benyttes træfibre i vægge og på loft.

Huset opføres med gulvvarme i alle rum og opvarmes med fjernvarme.

Bygherre og samarbejdspartnere

TræVærk

Totalentreprenør

træværk.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Hos TræVærk bygger vi rene træhuse. Det vil sige træhuse der belaster miljøet i mindst muligt omfang.
Vi har stor fokus på den cirkulære tankegang. Vi bygger med træsorter, der ikke skal behandles, og fokuserer i stedet på konstruktiv træbeskyttelse.
Vores huse består primært af organiske materialer, der er nemt nedbrydelige og ikke kræver store energimængder i fremstillingen, og samtidig gavner indeklimaet.
Vi er et relativt ungt firma og har derfor ikke kapital til at få udarbejdet større analyser og rapporter og certificeringer, der understøtter vores påstande.
For os vil det derfor være meget relevant, at få belyst, hvor vores koncept står ift. den frivillige bæredygtighedsklasse.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger X X
Rumakustik i boliger X X

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.