UN 17 Village

Publiceret 21-12-2021

Bygningstype: Nybyggeri boliger, bygning A-E
Størrelse: I alt 35.000 m2 fordelt på bygning A-E
Forventet ibrugtagning: Fra 2024-2025

Kort beskrivelse af byggeprojektet

UN17 er et nyt og ambitiøst boligbyggeri beliggende på den sidste byggegrund i Ørestand Syd. Projektet består af 5 forskellige bygninger, som vil komplementere hinanden med hver deres målgruppe i fokus. I alt 35.000 m² fordelt på 535 boliger skal huse forskellige kategorier af lejere, fra unge nyuddannede, over forskellige familietyper til seniorer.

Bygningerne grupperes omkring fællesarealer og blandt andet spisesteder for beboere og folk, der kommer forbi, en sundhedsklinik, som vil fokusere på beboernes sundhed og trivsel, og et helsecenter med fitness.

UN17 Village opføres ud fra et bæredygtigt perspektiv, hvor ambitionen er at udvikle og opføre et byggeri som integrerer alle 17 Verdensmål i ét projekt.

Bygherre og samarbejdspartnere

NREP

Bygherre

nrep.dk

Sweco Architects

Rådgiver

sweco.com

MOE A/S

Rådgiver

MOE.dk

CG Jensen

Entreprenør

cgjensen.dk

Motivation for deltagelse

Bygherre har store ambitioner og visioner indenfor bæredygtigt byggeri og UN17 Village skal være en spidspids indenfor ansvarligt, bæredygtigt og sundt byggeri, som bidrager til at øge menneskers fysiske og mentale livskvalitet samtidig med, at bygningens klimaaftryk reduceres mest muligt.

For at sikre dette skal UN17 Village derfor opføres efter samtlige 17 verdensmål, DGNB certificeres til minimum guld, WELL certificeres og desuden opføres efter den frivillige bæredygtighedsklasse.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering A-E -
Ressourceanvendelse på byggepladsen A-E
Totaløkonomisk analyse A-E -
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet A-E -
Dokumentation af problematiske stoffer A-E -
Afgasninger til indeklimaet A-E -
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet A-E -
Støj fra ventilationssystemer i boliger A-E -
Rumakustik i boliger A-E -

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Visualisering af bygning A

Bygning A

Bygningstype: Etageboligbyggeri
Størrelse: 5.000 m²
Forventet ibrugtagning: 2024
Budgetinterval: 90-100 mio. kr.

Bygning A opføres med bærende princip i beton og lette træfacader.

Visualisering af bygning B

Bygning B

Bygningstype: Etageboligbyggeri
Størrelse: 8.400 m²
Forventet ibrugtagning: 2024
Budgetinterval: 140-150 mio. kr.

Bygning B opføres som et betonbyggeri.

Visualisering af bygning C og D

Bygning C

Bygningstype: Etageboligbyggeri
Størrelse: 9.600 m²
Forventet ibrugtagning: 2025
Budgetinterval: 135-145 mio. kr.

Bygning C opføres med bærende princip i beton og lette træfacader.

Bygning D

Bygningstype: Etageboligbyggeri
Størrelse: 6.300 m²
Forventet ibrugtagning: 2025
Budgetinterval: 95-105 mio. kr.

Bygning D opføres med bærende princip i beton og lette træfacader.
Visualisering af bygning E

Bygning E

Bygningstype: Etageboligbyggeri
Størrelse: 6.500 m²
Forventet ibrugtagning: 2024
Budgetinterval: 115-125 mio. kr.

Bygning E opføres som træbyggeri.