Visualisering af Vordingborg Rådhus

Publiceret 01-02-2021

Bygningstype: Kontorbyggeri
Størrelse: 4.165 m²
Forventet ibrugtagning: 20-12-2022
Budgetinterval: 77-85 mio. kr.

Kort beskrivelse af byggeprojektet

Etape 2 af Vordingborg rådhus bygges direkte mod nordgavlen af det eksisterende Borgerservice (etape 1) beliggende på Valdemarstorvet mod Algade.

Begge etaper skal fungere som ét samlet rådhus. Den nye bygning bygges som en selvstændig konstruktion op til den eksisterende bygning.

Den nye bygning kommer til at rumme en ny fælles reception, kantine med produktionskøkken samt byrådssal i stueetagen. På 1.-2.- og 3. etage etableres kontorer og mødelokaler.

Bygningen opføres med tung bagmur i beton og skalmur af røde mursten. I stueetagen udføres store glaspartier mod kantinen og byrådssalen.

Bygningen er en atriumbygning og forsynes med glastag over atriet.

Bygherre og samarbejdspartnere

Vordingborg Kommune

Bygherre

vordingborg.dk

MOE

Rådgiver

moe.dk

PLH Arkitekter A/S

Rådgiver

plh.dk

Realdania

Realdania støtter afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse i dette projekt

Realdania.dk

Motivation for deltagelse

Det forventes at byggeriet kan blive et foregangsprojekt for øvrige kommunale byggeprojekter i Vordingborg i fremtiden. Der udføres - som en del af rådgivningen - bæredygtighedsledelse, der sikrer at alle de satte mål implementeres i projektet og følges helt til dørs.

Bygherre vil få erfaringer med tiltag, der ikke er gængs på kommunens projekter i dag og vil kunne bruge disse erfaringer i fremtidige udbud. Da rådhuset vil være et sted, hvor borgerne også får deres gang, forventes det, at det bliver et rådhus, der bliver talt om og kan fortælles historier om.

Således bidrager projektet til borgernes forståelse af, at Vordingborg er en grøn kommune.

Tilmeldte og dokumenterede krav

Krav

Tilmeldt

Kravet er dokumenteret*

Livscyklusvurdering X X
Ressourceanvendelse på byggepladsen X X
Totaløkonomisk analyse X X
Drifts- og vedligeholdelsesplan for opretholdelse af indeklimaet X X
Dokumentation af problematiske stoffer X X
Afgasninger til indeklimaet X X
Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet X X
Støj fra ventilationssystemer i boliger U U
Rumakustik i boliger U U

* Det vil fremgå af casen, om den indsendte dokumentation er modtaget af BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, som står for evalueringen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

U = Kravet gælder kun boliger