Tilmeld byggeprojekt

Du tilmelder dit byggeprojekt ved at udfylde tilmeldingsformularen og sende den til følgende email

baeredygtighedsklasse@bpst.dk

Bolig- og Planstyrelsen opfordrer byggebranchen til at tilmelde flere byggeprojekter for at få et bedre datagrundlag at evaluere de ni bæredygtighedskrav på. De tilmeldte testbyggerier får en unik mulighed for at afprøve bæredygtighedsklassen og bidrage til at sætte ambitionsniveauet for kommende krav til bæredygtighed i bygningsreglementet. Alle tilmeldte testbyggerier har muligheden for at præsentere byggeprojektet i casebanken på temasiden ’baeredygtighedsklasse.dk’.

Hvis dit byggeprojekt opfylder følgende, kan det tilmeldes:

 • Byggeprojektet skal senest kunne færdigmeldes 1. november 2023.
 • Dokumentation for opfyldelse af kravene skal være indsendt til fbktest.dk senest 20. december 2023.

Vi opfordrer særligt til at følgende typer byggeprojekter tilmeldes:

 • Renoverings- og transformationsprojekter
 • Træbyggerier med træ som bærende konstruktion
 • Landbrugsbygninger, som er omfattet af energirammen
 • Kontor, handel og lager
 • Industri og værksteder fx logistik, produktion
 • Bygninger med særlige forhold fx hospitaler, energiproduktion, bygninger opført på blød bund og højhuse i høj konsekvensklasse
 • Bygninger med mange installationer fx hoteller og kollegier/studieboliger
 • Bygninger til fritidsformål og idræt fx fritidserhverv, idrætshaller, feriecentre, sommerhuse, klubhuse og svømmehaller
 • Bygninger til kultur fx teater, kulturhuse, biblioteker, museer og koncertsted

Byggeprojekter som er under opførelse eller er færdigbygget efter maj 2020 kan også tilmelde sig. I disse tilfælde skal der ikke afleveres en indledende LCA.

Når vi har modtaget din tilmelding til den frivillige bæredygtighedsklasse, godkendes projektet, hvis det opfylder ovenstående. Byggeprojektet bliver herefter skrevet på listen med tilmeldte byggeprojekter nedenfor.

Alle tilmeldte projekter vil fremgå af listen med navn på bygherre og byggeprojekt, bygningstype, størrelse, tidsplan (forventet ibrugtagning) og budgetinterval. Tilmeldte projekter kan frivilligt indgå i casebanken. 

Tilmeldingsformular, vejledning til Casebank og dokumentation

Hent og udfyld stamdataoplysningerne i PDF'en og returner den til baeredygtighedsklasse@bpst.dk

Hent pdf