Ambition og målsætning

Ambitionen med bæredygtighedsklassen er at definere og tilbyde et lettilgængeligt og ensartet grundlag at opføre bæredygtigt byggeri efter.

Byggeloven stiller i dag krav til, at byggeriet udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende og samtidigt har lavt energiforbrug. I bygningsreglementet rækker en væsentlig del af de eksisterende bestemmelser ind i begrebet bæredygtighed, herunder kravene til indeklima og bygningers energibehov. Desuden bidrager bl.a. holdbarhed af konstruktioner og bygningsdele, kvalitet og bygningers tilgængelighed også til bygningers bæredygtighed.

Målsætningen med bæredygtighedsklassen er at favne de tre dimensioner i bæredygtigt byggeri:


Bæredygtighedsklassens overordnede fokus er drøftet i et tidligere udviklingsforløb med byggebranchen. Nu skal kravene i bæredygtighedsklassen og niveauerne heri drøftes og testes sammen med byggebranchen i en periode på 3,5 år. I denne periode skal det afklares, hvordan fremtidens bæredygtige byggeri skal reguleres i bygningsreglementet.


Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og med bred inddragelse af byggebranchen.

Det europæiske arbejde omkring bæredygtighed i byggeriet samt det nordiske samarbejde om bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv vil i samme periode blive fulgt tæt. Implementeringen af byggevareforordningens krav om bæredygtighed og videreudvikling af Kommissionens bæredygtighedsværktøj Level(s) vil indgå i det danske arbejde med udvikling af kommende krav til bæredygtighed i bygningsreglementet.