København

Forord ved boligministeren

Som minister for byggeriet har jeg en ambition om at fremme bæredygtigt byggeri. Min vision er sunde og sikre bygninger af høj kvalitet, som begrænser klimapåvirkningen og kan bygges på en måde, der er økonomisk bæredygtig.

Vi skal finde de rette løsninger, som på den ene side kan udvikle byggeriet i en bæredygtig retning og på den anden side kan sikre, at vi fortsat har en stærk og konkurrencedygtig byggebranche. I et marked med stigende råvarepriser og global konkurrence har den danske byggebranche en oplagt mulighed for at markere sig med ekspertise og konkrete løsninger inden for bæredygtigt byggeri.

Med klimaloven har regeringen, sammen med et bredt flertal i Folketinget, sat et ambitiøst klimamål: Danmark skal reducere sine samlede udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Det kræver en markant indsats og en omstilling, som vil kunne mærkes og ses på tværs af alle sektorer i det danske samfund.

Byggebranchen har et stort ansvar for, at Danmarks ambitiøse klimalov efterleves, og regeringen vil med den kommende strategi for bæredygtigt byggeri sætte rammerne herfor.

Den frivillige bæredygtighedsklasse er et centralt element i omstillingen af byggeriet og vil være et konkret praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.

Bæredygtighedsklassen skal således hjælpe byggebranchen med at opbygge solide erfaringer med det bæredygtige byggeri. Samtidig skal der indsamles erfaringer med henblik på tilrettelæggelse af kontrol med efterlevelse af kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. For det er mit klare mål, at brug af den frivillige bæredygtighedsklasse skal blive obligatorisk i 2023.

God læselyst.

 

Boligminister